Fossen Gård Lervik har flere års erfaring med div. landbrukstjenester. Vi tar på det meste av oppdrag innen feltet. Det som skal gjøres vår, sommer, høst og om vinteren. Vi tilbyr flere landbrukstjenester som; såing, slåing, jordbearbeiding, rundballepressing og mye mer.

Vi tilbyr til landbruket:

 • slåing
 • raking
 • jordbearbeiding 
 • tresking
 • hogging og rydding av jordekanter
 • vedlikehold av skogsbilveger
 • drenering
 • graving 
 • forpakting og drift av jord

Trykk på linken for å lese og reservere en av våre tjenester:

Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid , mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak: Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er: · Barn- og unge

 • – Mennesker med rusproblemer
 • – Funksjonshemmede
 • – Eldre

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det er i dag godkjente Inn på tunet-gårdsbruk over hele Norge.

Målet er å både øke antall brukere og antall tilbydere for å forebygge og rehabilitere.

Gård

Gården ligger i flotte landbruks-/naturomgivelser ca. 5 km fra Hommelvik sentrum (Selbuveien). Den ligger også nært flott og lett turterreng så det er mulighet for tur i nærområdet.

Her på gården driver vi dag med lammeproduksjon samt ammeku. Vi har 160 vinterfôra sauer og de får til sammen ca. 300 lam. Noen av lammene tar vi av til kopplam. Vi driver også med grasproduksjon og skogbruk.