Fossen Gård Lervik arbeider med anlegg og vedlikehold av uterom og naturområder. Vi bruker materialer som naturstein, metall, betong, tre, løsmasser, jord og planter til å forme landskap. Vedlikehold innbefatter stell av planter inkludert gressområder, renhold, snøfjerning, og tilsyn med lekeplasser.  

ANLEGGSGARTNER

Vi tilbyr tjenester innen nyanlegg, drift og vedlikehold av alle typer uteanlegg, blant annet: 

  • Utforme landskap og tilrettelegge for nye rekreasjonsområder i naturen
  • Bygge og vedlikeholde mindre veier og plasser, trapper, murer, gjerder o.l.
  • Natursteinsarbeider
  • Plante- og vegetasjons arbeider
  • Grunnarbeider
  • Drenering