Vi ønsker velkommen til personer i alle aldre. Vi har erfaring fra eldreomsorg, psykisk helse og barn og unge.
Det vil bli lagt vekt på dyrestell og det hverdagslige livet ved det å være på en gård.
Turer i nærområdet.
Alle får utvikle seg i eget tempo i et trygt og godt miljø.
Det vil bli laget et tilpasset tilbud for de som kommer til gården.
Det vil også bli lagt vekt på mestring, men vil også gi noen utfordringer når det passer seg sånn.
Det vil bli mye fokus på trivsel og gode opplevelser på gården, slik at besøkende skal ha en god følelse når de reiser hjem.